Spółki portfelowe

SepGen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Założona została wspólnie przez pracowników Collegium Medicum UJ i InnoCel sp. z o.o.. Celem działalności spółki jest komercjalizacja nowoczesnych molekularnych testów diagnostycznych, pomocnych zwłaszcza przy identyfikacji patogenów wywołujących zespół objawowy sepsy.Theranoscope spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Założona przez pracowników Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz InnoCel sp. z o.o.. Celem działalności spółki jest opracowanie i komercjalizacja platformy diagnostycznej dedykowanej wczesnemu wykrywaniu dysfunkcji nerek będącej powikłaniem występującym przy chorobie cukrzycowej.