Kim jesteśmy i co możemy dla Was zrobić?

Kim jesteśmy i co robimy dla Uniwersytetu Jaggielońskiego?

InnoCel jest narzędziem komercjalizacji wiedzy generowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Spółka została powołana do życia przez UJ w 2018 roku. Jej misją jest wspieranie pracowników uczelni we wdrażaniu ich osiągnięć badawczych. Komercjalizacja kojarzy się przede wszystkim ze sprzedawaniem. Sprzedawać efekty pracy naukowo-badawczej można na różne sposoby. Jednym z nich jest sprzedaż licencji, co jest określane mianem komercjalizacji bezpośredniej. Tą stroną komercjalizowania wyników badań prowadzonych w uczelni zajmuje się Centrum Transferu Technologii CITTRU. Drugą ścieżką jest tak zwana komercjalizacja pośrednia. Polega ona na tworzeniu przez pracowników uczelni nowych podmiotów gospodarczych, tzw. spin-off („spółki odpryskowe”), które przejmują na siebie rolę zrealizowania koniecznych prac rozwojowych i wprowadzenia produktów na rynek, bezpośrednio lub poprzez partnerów biznesowych. Innymi słowy, CITTRU oraz InnoCel to uzupełniające się elementy systemu wsparcia oferowanego swoim pracownikom przez Uniwersytet.Wojciech Przybylski – prezes zarządu Innocel sp. z o.o., absolwent socjologii UJ oraz studiów MBA na UEk, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie wsparcia innowacji. W latach 2012-2021 menadżer w Krakowskim Parku Technologicznym, przez 6 lat prezes zarządu tej spółki. Był członkiem komitetu inwestycyjnego funduszy INNOventure oraz Rady Sieci European Network of Living Labs. Członek Kolegium Sieci Łukasiewicz oraz Członek Rady Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny. Autor i współautor wielu ekspertyz i raportów badawczych w zakresie edukacji, rozwoju regionalnego oraz polityki innowacji.