Kim jesteśmy i co możemy dla Was zrobić?

Kim jesteśmy i co robimy dla Uniwersytetu Jagiellońskiego?

InnoCel jest narzędziem komercjalizacji wiedzy generowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Spółka została powołana do życia przez UJ w 2018 roku. Jej misją jest wspieranie pracowników uczelni we wdrażaniu ich osiągnięć badawczych. Komercjalizacja kojarzy się przede wszystkim ze sprzedawaniem. Sprzedawać efekty pracy naukowo-badawczej można na różne sposoby. Jednym z nich jest sprzedaż licencji, co jest określane mianem komercjalizacji bezpośredniej. Tą stroną komercjalizowania wyników badań prowadzonych w uczelni zajmuje się Centrum Transferu Technologii CITTRU. Drugą ścieżką jest tak zwana komercjalizacja pośrednia. Polega ona na tworzeniu przez pracowników uczelni nowych podmiotów gospodarczych, tzw. spin-off („spółki odpryskowe”), które przejmują na siebie rolę zrealizowania koniecznych prac rozwojowych i wprowadzenia produktów na rynek, bezpośrednio lub poprzez partnerów biznesowych. Innymi słowy, CITTRU oraz InnoCel to uzupełniające się elementy systemu wsparcia oferowanego swoim pracownikom przez Uniwersytet.