Kim jesteśmy i co możemy dla Was zrobić?

Kim jesteśmy i co robimy dla Uniwersytetu Jaggielońskiego?

Spółka InnoCel spółka celowa Uniwersytetu Jagiellońskiego sp. z o.o. została powołana do życia przez Uniwersytet Jagielloński w 2018 roku. Rzeczywistą działalność rozpoczęła od roku 2019. Misją Spółki jest wspieranie pracowników uczelni w podejmowaniu wyzwań związanych z komercjalizowaniem ich osiągnięć badawczych. Komercjalizacja kojarzy się przede wszystkim ze sprzedawaniem. Sprzedawać efekty pracy naukowo-badawczej można na różne sposoby. Jednym z nich jest sprzedaż licencji, co jest określane mianem komercjalizacji bezpośredniej. Tą stroną komercjalizowania wyników badań prowadzonych w uczelni zajmuje się Centrum Transferu Technologii CITTRU. Drugą ścieżką jest tak zwana komercjalizacja pośrednia. Polega ona na tworzeniu przez pracowników uczelni nowych podmiotów gospodarczych, tzw. spin-off („spółki odpryskowe”), które przejmują na siebie rolę zrealizowania koniecznych prac rozwojowych i dalej wprowadzenia do życia gospodarczego uzyskanych tą drogą produktów. Jest to zadanie niezwykle trudne i złożone. Jednak, to co jest oczywistością, to fakt, że jeśli nie podejmie się próby, to na pewno nie osiągnie się sukcesu. InnoCel jest narzędziem, które może Wam w tym pomóc.