Dla inwestorów

/ 30 marca 2019

Uniwersytet Jagielloński jest uczelnią badawczą, w której powstają nowe, interesujące wynalazki. Wiele z nich może z powodzeniem stać się podstawą do rozpoczęcia skutecznej działalności gospodarczej.

InnoCel współdziała ściśle z Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Jagiellońskiego CITTRU. Wspólnie wspieramy zespoły badawcze, które są zainteresowane komercjalizacją swoich osiągnięć naukowo-technicznych. Jeśli szukasz ciekawych możliwości zainwestowania w perspektywiczne projekty, to u nas znajdziesz to, czego szukasz.

Jakie wartości otrzymujesz?

Innowacyjne rozwiązania powstające w Uniwersytecie Jagiellońskim, z wszystkich dziedzin życia gospodarczego i społecznego, mogą stać się również Twoim udziałem. Zainwestowanie w utworzone spółki spin-off, lub rozpoczęcie wspólnej ścieżki prowadzenia prac rozwojowych już od etapu tworzenia spin-off, to podstawowe formy przewidywanej współpracy.

Decydując się na współpracę z InnoCel otrzymasz:

  • możliwość gospodarczego wykorzystania wynalazków wytworzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim
  • współudział pracowników naukowych, światowej klasy ekspertów, w realizowaniu przedsięwzięcia
  • dostęp do unikalnej aparatury naukowo-badawczej i laboratoriów uniwersyteckich

Jak sprawnie inwestować w naukę

Inwestowanie w naukę jest przedsięwzięciem długofalowym. Spektakularne odkrycia naukowe, które stały się przełomowe i stworzyły nową jakość, jak choćby odkrycie przez Sumio Lijima nanorurek węglowych, czy odkrycie przez Kary Mullisa reakcji PCR (Polymerase Chain Reaction) są najlepszym dowodem na to, że inwestowanie w naukę jest opłacalne. Gdzie lepiej inwestować w naukę niż w miejscu, gdzie jest ona codziennością, czyli w środowisku akademickim. InnoCel został utworzony również w tym celu, aby stworzyć pomost pomiędzy światem Twórców i odbiorców ich wytworów. Jeśli poszukujesz ciekawych nowych idei pochodzących ze świata nauki, pomożemy Ci je znaleźć.