Umowa pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Uniwersytetem Jagiellońskim

Aktualności / 28 września 2020

28 września 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Uniwersytetem Jagiellońskim o dofinansowanie projektu realizowanego wspólnie przez Konsorcjum Uniwersytet Jagielloński – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – InnoCel spółka celowa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0  

Zobacz również